Bine ai venit la Accelera!

Termeni si Conditii - www.accelera.ro

Site-ul www.accelera.ro (denumit în continuare site-ul) este deținut de Accelera SRL, cu sediul în București, Str. Aron Cotruş, nr. 59, sector 1, România, înregistrată la ONRC sub nr. J40/3156/2005, cu cod unic de identificare 17254224, denumită în continuare Accelera.

Proprietate intelectuală

Materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a Accelera sau a partenerilor săi. Copierea sau reproducerea acestor materiale este strict interzisă. Tipărirea sau salvarea electronică a paginilor site-ului este permisă atât timp cât scopul este strict pentru uz personal. Aceste materiale descărcate cad sub incidența Termenilor și Condițiilor www.accelera.ro

Drepturi de autor

Toate drepturile sunt rezervate. Textul, imaginile, grafica, animaţiile, clipurile video şi aranjarea acestora pe site-ul Accelera sunt obiectul drepturilor de autor şi de protecţie a proprietăţii intelectuale. Aceste obiecte nu pot fi copiate pentru utilizare comercială sau distribuţie şi nici nu pot fi modificate sau postate pe alte site-uri.

Acuratețea informațiilor

Acest site conține informații cu scop informativ și care sunt adresate vizitatorilor, clienților și potențialilor clienți ai Accelera. Accelera nu își asumă responsabilitatea pentru acuratețea acestora. Accelera face tot posibilul pentru ca datele conținute în acest site să fie corecte și actualizate.

Accelera își rezervă dreptul de a modifica informația conținută în acest site în orice moment, fără nicio notificare prealabilă.

Protecția datelor personale

Accelera va prelucra datele furnizate voluntar de dumneavoastră cu maximă confidențialitate, în conformitate cu legile aflate în vigoare. Colectarea, stocarea, procesarea, arhivarea și distrugerea datelor dumneavoastră se va face în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scopul colectării datelor dumneavoastră este îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre astfel încât să venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră cu produse și servicii personalizate. Informațiile furnizate pot fi folosite doar de către Accelera, partenerii și împuterniciții acesteia.

Conform cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor personale, aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de a fi informat (art. 12-13): Informarea persoanei vizate cu privire la categoriile de date colectate, scopul prelucrării, destinatari, transferul acestora.
  • Dreptul de acces la date (art.15): Persoana vizată poate solicita acces la datele sale pentru a verifica dacă prelucrarea este întemeiată.
  • Dreptul de a rectifica datele (art.16): Persoana vizată poate solicita rectificarea datelor în cazul în care acestea sunt prelucrate greșit.
  • Dreptul de a fi uitat (art.17): Când prelucrarea nu mai este justificată sau când persoana vizată și-a retras consimțământul.
  • Dreptul de restricționare a prelucrării (art.18) : Persoana vizată poate cere restricționarea datelor folosite sau a transferului de date.
  • Portabilitatea datelor (art. 20): Persoana vizată are dreptul de a solicita portarea datelor între operatori.
  • Dreptul de a face opoziție (art.21): Dreptul persoanei vizate de a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări.
  • Dreptul de a se opune profilării (art. 21) : Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii în legătură cu profilarea atunci când aceasta se bazează exclusiv pe prelucrarea automată.

Pentru detalii privind modalitatea în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, citiți mai multe aici.

Politica de cookies

Este posibil să colectăm informații despre dumneavoastră în mod automat folosind cookie-urile din site. Această informație va fi stocată sub forma unui “Cookie”. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și cifre, care se trimit dinspre site către dispozitivul de pe care este accesat acesta. Cookie-urile sunt stocate temporar pe dispozitivul dumneavoastră. Cookie-urile nu conțin virusi sau alt conținut dăunător pentru dispozitivul dumneavoastră. Unele cookie-uri sunt necesare funcționării site-ului. Dacă doriți să nu primiți cookie-uri, puteți opta de la început pentru asta sau puteți modifica/dezactiva din browser-ul de internet setările de cookie-uri. Cookie-urile care sunt necesare funcționării site-ului nu se pot dezactiva total, ele asigurând printre altele securitatea site-ului și a sesiunii dumneavoastră.

Vă rugăm să consultați politica privind cookie-urile folosite de acest site aici.

Legea aplicabilă și jurisdicții

Acest site a fost creat și funcționează în conformitate cu legile în vigoare în România. Eventualele litigii apărute se vor rezolva pe cale amiabilă ori, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din România competente.

Note finale

Pentru orice explicații ale conținutului sau în caz că doriți informații suplimentare privind continuțul acestei pagini de Termeni și Condiții, vă rugăm să accesați pagina de contact disponibil aici , sau să ne contactați telefonic la 0743 oo9 569 sau prin email la accelera@accelera.ro Vom încerca să vă oferim sau să revenim cu un răspuns în cel mai scurt timp.